Hommerson Casino's

Witte Lijst

Het is mogelijk om u te helpen met uw eventuele speelproblemen door u een vrijwillig toegangsverbod te geven.

 

Dit toegangsverbod kunt u aanvragen voor de periode van 3 of 6 maanden. U wordt dan op de zogenaamde 'witte lijst' geplaatst. Indien u dan toch bij een van onze vestigingen naar binnen wil, zullen de medewerkers of beveiligingsbeambten u helpen herinneren aan de gemaakte afspraken.

 

De voorwaarden die hieraan verbonden zijn:

 

U dient persoonlijk langs te komen bij de vestiging voor welke u een vrijwillige ontzegging wilt krijgen, de looptijd van een vrijwillige ontzegging bedraagt 3 maanden of bij uitzondering, dit in overleg met de persoon (manager) die de ontzegging zal uitschrijven, een looptijd van 6 maanden.

Het is niet mogelijk om schriftelijk of telefonisch een gokverbod aan te vragen, dit in verband met de voorlichting die u krijgt over de ontzegging, legitimatieplicht, een foto die genomen wordt voor ons "weigerbeleid” en een formulier die u dient te ondertekenen voor uw instemming met het verbod.

Ook zijn de ontzeggingen regiogebonden, voor de vestigingen van Scheveningen dient u naar Scheveningen te gaan, voor de vestigingen van de binnenstad Den Haag dient u naar een van de vestigingen in Den Haag binnenstad te gaan en voor de vestigingen van Zoetermeer, Gouda en Zaandam dient u daar naar de vestigingen te gaan.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het hoofdkantoor op telefoonnummer: 070-7110600, waarna u zult worden doorverbonden met een manager van de vestiging waarvoor u een ontzegging wilt aanvragen.

 

De witte lijst wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld en niet aan onbevoegden bekend gemaakt.

De ontzegging kan niet tussentijds herroepen worden.

 

 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval
 • banner_name_oval